การลงสินค้าแบบ Variable product หรือสินค้ามีหลายแบบ

การลงสินค้าแบบ Variable product หรือสินค้ามีหลายแบบ คือสินค้าที่มีหลายตัวเลือก เช่น ขนาด สี

การเตรียมข้อมูลสินค้า ทุกๆ Product ต้องมี 6 สิ่งต่อไปนี้

1. ชื่อสินค้า

2. ติ๊ก Categories (หมวดหมู่สินค้า)

3. เนื้อหา (ช่อง text editor)
– ช่องด้านบน >> แสดงข้อมูลขนาดยาวด้านล่างของรูปภาพสินค้า
– ช่องด้านล่าง >> แสดงด้านข้อมูลแบบย่อๆ ข้างรูปภาพสินค้า

4. ราคาสินค้า

5. Product image (รูปภาพหน้าปกสินค้า) ควรเป็นไซต์ขนาดสีเหลี่ยมจตุรัสหรือสีเหลี่ยมพื้นผ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดไฟล์รูปอย่าให้เกิน 100 KB

6. Product Gallery (รูปภาพประกอบสินค้า) รูปไซต์ไหนก็ได้ แต่ขนาดไฟล์รูปอย่าให้เกิน 100 KB

กรอกข้อมูลดังนี้

1.หมายเลข 1 ชื่อสินค้า
2. หมายเลข 2 รายละเอียดสินค้า ใส่ได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพและคลิป
3. หมายเลข 3 ใส่รูปภาพ สินค้า
4. หมายเลข 4 ใส่รูปภาพสินค้าเพิ่มเติม
5. หมายเลข 5 เลือกหมวดหมู่สินค้า
6. หมายเลข 6 เลือกข้อมูลสินค้า เป็นสินค้ามีหลายแบบ
7. การสร้างตัวเลือกสินค้า คลิกตรง Attributes >> คลิก add >> ตั้งชื่อ attribute เช่น color >> ตั้งค่า attribute ที่เรามีเช่น สีดำ สีเขียว โดยเราจะใช้ภาษาใดในการเขียนก็ได้ แต่ให้ใช้สัญลักษณ์ | คั่นระหว่างตัวเลือก เช่น Black | Green

8. ติ๊กถูกที่ Visible on the product page (แสดงในหน้าสินค้า) และติ๊กที่ Used for variations (ใช้สำหรับรูปแบบ)  กดบันทึกคุณสมบัติ สามารถเพิ่มได้หลายๆคุณสมบัติ

9. ให้ไปที่ Variations (รูปแบบ) เลือก Create variations from all attributes (สร้างรูปแบบสินค้าจากทุกคุณสมบัติ) คลิก Go ได้เลย

* วิธีนี้เหมาะกับการเพิ่มคุณสมบัติสินค้าครั้งแรก

10. เลือกเพิ่มความแตกต่าง กด ไป ใช้ในกรณีอีพเดตสินค้า เพิ่มเติมคุณสมบัติภายหลัง

11. กำหนดข้อมูลสินค้าในแต่ละตัวเลือกได้เลย

12. สามารถตั้งคุณสมบัติสินค้าแต่ละตัวได้

13. ตั้งค่าตัวเลือกสินค้าให้ครบทุกตัว และกดเผยแพร่หรืออัพเดต

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบ Variable product หรือสินค้ามีหลายแบบ

การปรับแต่งตัวเลือกสินค้าโดยใช้กำหนดหรือใช้รูปภาพ

14. เลือกที่เมนู WooSwatches (เป็น Plugin เพิ่มเติม)

15. เลือกที่ตัวเลือก เว็บจะแสดงตัวเลือกสินค้าทั้งหมด

16. เลือกที่ Display Type เป็น Color กรณีต้องการให้ตัวเลือกเป็นสี โดนต้องกรอกรหัสสีหรือเลือกสีที่ Swatch Color

17. เลือกที่ Display Type เป็น Image กรณีต้องการให้ตัวเลือกเป็นรูปภาพกด Upload / Add image

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบ Variable product หรือสินค้ามีหลายแบบ โดยปรับแต่งตัวเลือกสินค้า