การเพิ่มสินค้า Simple Product หรือ การลงสินค้าแบบทั่วๆ ไป

การเพิ่มสินค้า Simple Product คือ การลงสินค้าแบบทั่วๆ ไป คือ สินค้าแต่ละชิ้นมีราคาเดียว ไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลือกสินค้า

การเตรียมข้อมูลสินค้า ทุกๆ Product ต้องมี 6 สิ่งต่อไปนี้

 1. ชื่อสินค้า
 2. ติ๊ก Categories (หมวดหมู่สินค้า)
 3. เนื้อหา (ช่อง text editor)
  – ช่องด้านบน >> แสดงข้อมูลขนาดยาวด้านล่างของรูปภาพสินค้า
  – ช่องด้านล่าง >> แสดงด้านข้อมูลแบบย่อๆ ข้างรูปภาพสินค้า
 4. ราคาสินค้า
 5. Product image (รูปภาพหน้าปกสินค้า) ควรเป็นไซต์ขนาดสีเหลี่ยมจตุรัสหรือสีเหลี่ยมพื้นผ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดไฟล์รูปอย่าให้เกิน 100 kb
 6. Product Gallery (รูปภาพประกอบสินค้า) รูปไซต์ไหนก็ได้ แต่ขนาดไฟล์รูปอย่าให้เกิน 100 kb เช่นเดียวกัน

กรอกข้อมูลดังนี้

 1. หมายเลข 1 ชื่อสินค้า
 2. หมายเลข 2 รายละเอียดสินค้า ใส่ได้ทั้ง ข้อความ รูปภาพและคลิป
 3. หมายเลข 3 ใส่รูปภาพ สินค้า
 4. หมายเลข 4 ใส่รูปภาพสินค้าเพิ่มเติม
 5. หมายเลข 5 เลือกหมวดหมู่สินค้า
 6. หมายเลข 6 กรอกราคา มี 2 ช่อง คือราคาปกติ และ ราคาที่ลด
 7. ทุกครั้งที่เพิ่มสินค้าหรืออัพเดตข้อมูลต้องการเผยแพร่ หรืออัพเดต

ตัวอย่างการแสดงผลสินค้าแบบ Simple Product

 • ปุ่มสั่งซื้อสินค้าจะแสดงข้อความ หยิบใส่ตะกร้า ซึ่งสามารถกดสั่งซื้อได้ทันที