ตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน โดยใช้ Plugin Seed Confirm Pro

1. เข้าที่เมนู แจ้งชำระเงิน เว็บไซต์จะแสดงรายการแจ้งการชำระเงิน

2. สามารถตรวจสอบแต่ละรายการโดยคลิกที่รายการ

เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลที่ลูกค้ากรอกเข้ามา