วิธีซื้อแอดเฟสบุค โดยใช้เซลเพจ

เลือกวัตถุประสงค์การซื้อแอดเฟสบุค สำหรับเซลเพจ

  1. เข้าที่ เมนู การจัดการโฆษณา จากหน้าเพจ
  2. เลือกที่ สร้าง (ปุ่มสีเขียว)

3. เลือกวัตถุประสงค์การซื้อแอด สำหรับการซื้อแอดเฟสบุคที่เหมาะกับ Sale page จะเลือกใช้ 3 วัตถุประสงค์

4. เลือกวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าชม เลือกวัตถุประสงค์นี้ เมื่อต้องการให้คนเข้าหน้าเซลเพจ จำนวนมาก เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ในตัวสินค้า

5. เลือกวัตถุประสงค์ ข้อมูลลูกค้า เมื่อต้องการให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล

6. เลือกวัตถุประสงค์ ยอดขาย โดยหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ