3 เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

3 เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

‘นิสัยรักการอ่าน’ ทำให้คุณประสบความสำเร็จ ข้อความนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงจากคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มักจะนิยมและใช้เวลาในการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างมาก แต่ยังมีความเข้าใจผิดเกียวกับการอ่าน ที่นักอ่านมือใหม่มักเข้าใจผิด คือ ต้องอ่านให้เร็ว ต้องอ่านเยอะ และ ต้องเลือกอ่าน

ถ้าคุณคิดว่า การอ่านให้เร็ว ให้เยอะ และเลือกอ่าน จะทำให้คุณอ่านหนังสือได้เยอะขึ้น อาจเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด เพราะทั้ง 3 ข้อ กลับเป็นสิ่งกีดขวางต่อการอ่านเพื่อนำไปใช้จริง

  1. หลอกให้อ่านเร็ว คุณต้องเลือกระหว่างความเร็วและความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือ เพราะเมื่อคุณเพิ่มความเร็วความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือจะลดลง ไม่มีประโยชน์ที่จะเลือกอ่านหนังสือให้จบเร็ว สิ่งสำคัญคือการเลือกอ่านเนื้อหาส่วนที่ควรอ่าน
  2. หลอกให้อ่านเยอะ เราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือจำนวนมาก สิ่งที่ควรทำคือ การให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนอ่าน ความจริงไม่ว่าคุณจะอ่านเยอะแค่ไหน ความรู้นั้นก็หมดจะถูกลืมไป แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ก่อนการอ่าน คุณก็จะได้ความรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. หลอกให้เลือกอ่าน ความชอบของคนต่อหนังสือแต่ละเล่มจะแตกต่างกัน จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า หนังสือเล่มไหนเหมาะหรือไม่เหมาะ

ที่มา: https://www.bangkokbanksme.com/en/reading-habits-make-you-successful