การเพิ่มหน้าเซลเพจสำหรับแพ็คเกจ สร้างเซลเพจได้ไม่จำกัด

1. Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ User, Password ที่ได้รับ

2. เพิ่มหน้าเซลเพจ

  • ไปที่เมนู หน้า เลือก เขียนหน้าใหม่

  • กรอกชื่อ สินค้าที่ช่อง ใส่ชื่อ

  • ที่คุณสมบัติหน้า เทมเพลต เลือกเป็น Sale Page  (ต้องเลือกเป็นเซลเพจ จึงจะสามารถเพิ่มสินค้าได้)

3. การตั้งค่าสินค้า https://salepagefast.com/setting-salepage/
4. การเพิ่มแก้ไขข้อมูลเนื้อหาในเซลเพจ https://salepagefast.com/editor/
5. เมื่อทำการสร้างเซลเพจต้องกด เผยแพร่ หรือ อัพเดต