cosma

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

L-CARNITINE

ช่วยเปลี่ยนกรดไขมันเป็นพลังงาน ลดมวลไขมัน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ส่วนประกอบหลัก
 • ผลส้มแขก
 • กระบองเพชร
 • สาหร่ายสีน้ำเงิน
 • แอล-คาร์นิทีน

30 แคปซูล ราคา 350 บาท

สั่งซื้อสินค้า

รวมราคา: