คู่มือการใช้งาน

1. เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะเข้าสู่หน้าแรก
2. หลังบ้านเซลเพจจะแสดงเมนู เลือกเข้าเมนูที่ต้องการแก้ไข

3. แก้หน้าเซลเพจ เข้าที่เมนู แก้ไขเซลเพจ
4. รายงานคำสั่งซื้อเข้าที่เมนู คำสั่งซื้อ
5. เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน