คู่มือการใช้งานเซลเพจของ Salepagefast.com

 • กรอก User และ Password
 • ถ้าเข้าไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • หน้าควบคุมเซลเพจ

 • เมื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขเซลเพจ จะแสดงพื้นที่ให้ใส่ข้อความ รูปภาพ คลิป

1. ช่องย่อหน้า ตัวเลือกนี้ใช้กำหนด ข้อความว่าต้องการใช้ รูปแบบไหน <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> โดยวิธีการใช้งาน ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกที่ ตัวเลือก เครื่องมือตัวนี้มีความสำคัญต่อการเขียน บทความ SEO เป็นการบอก search engine ถึงลำดับความสำคัญของหัวข้อและบทความ

2. ตัวหน้า ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกมีน้ำหนักตัวอักษรที่หนาขึ้น

3. ตัวเอียง ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

4. รายการหัวข้อ จัดหัวข้อแบบ  กลมๆ หรือ สีเหลี่ยม สามารถเลือกได้

5. รายการหัวข้อแบบตัวเลข ใช้จัดหัวข้อแบบตัวเลขลำดับ

6. การจัดข้อความ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือตรงกลาง

7. การทำลิงค์ การทำลิงค์สามารถทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยเลือกข้อความหรือรูปที่ต้องการทำลิงค์

เลือกที่รูปเฟื่อง

 • กรอก url ที่ช่อง URL
 • ติ๊กเลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ ถ้าเลือกช่องนี้เวลากดที่ลิงค์จะเปิดหน้าใหม่
 • หากต้องการลิงค์ภายในบทความเว็บไซต์ เลือกที่บทความด้านล่าง

8. การกำหนดขนาดตัวอักษร เลือกที่ข้อความ เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

9. การกำหนดสีตัวอักษร  เลือกที่ข้อความ เลือกที่สีตัวอักษร จะแสดงถาดสีให้เลือก หรือสามารถระบุรหัสสีลงเองได้

10. ใส่ตารางลงในหน้าเว็บ กำหนดแถวและคอลั่มได้

11. การใส่รูปภาพ

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • ที่แท็ป อัปโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

 • ที่แท็ป คลังสื่อ คือเลือกรูปที่เคยอัพขึ้นเซลเพจแล้ว
 • การเลือกรูปใส่ลงในเซลเพจ ให้เลือกที่รูป จนแสดงเครื่องหมายถูก
 • เลือกขนาดของรูปที่ต้องการที่ช่องขนาด
 • กดใส่ลงในหน้า

12. การใส่คลิป

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • เลือกคลิปที่ต้องกา่ร จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากคลังสื่อของเซลเพจ
 • หากต้องการเปลี่ยนรูปปกคลิป ให้คลิกเลือกที่คลิปจนขึ้นรูปดินสอ

 • เลือกที่เลือกรูปโปสเตอร์ เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์หรือคลังสื่อ

1. แท็บ Products การเพิ่มสินค้า

 • กดที่ปุ่ม Add Product (ปุ่มสีน้ำเงิน)
 • ใส่รูปภาพ ราคา รายละอียด

2. แท็บ Shipping

การตั้งค่าค่าจัดส่งสินค้า

 1. None ไม่แสดงเลย เช่น คอร์สเรียน งานลงทะเบียนต่างๆ
 2. Free แสดงว่าจัดส่งฟรี Free!
 3. Flat Rate ราคาเดียวไม่ว่าจะสั่งกี่ชิ้น
 4. Flat + Free Shipping ราคาเดียว แต่ถ้าซื้อเกิน xxx บาท ส่งฟรี (ใส่ตัวเลขที่ Minimum for Free Shipping)
 5. Calculation คำนวณค่าจัดส่งแบบละเอียด เลือกติ๊กได้ในแต่ละขั้นตอน
  1. Starting Flat Cost - ค่าส่งเริ่มต้น ให้ไปกรอกที่ Flat Cost
  2. Add Products Shipping Cost - ค่าส่งในแต่ละสินค้า
  3. Add Cash on Delivery (COD) Cost - ค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทาง
  4. Free Shipping if Buy More - ถ้าซื้อเกินยอดที่กำหนด จะส่งฟรี ให้ไปกรอกเลขที่ Minimum for Free Shipping

3. แท็บ Design

เป็นการตั้งค่าหน้าเว็บแบบง่ายๆ สามารถใส่แบนเนอร์ โลโก้ต่างๆ ได้

 1. Show Header? เลือกแสดงส่วนหัวของเว็บได้ ซึ่งปกติจะมีโลโก้ เมนูต่างๆ
 2. Show Footer? เลือกแสดงส่วนท้ายของเว็บได้ แต่ข้อ 1-2 แนะนำว่าปิดไป จะทำให้คนโฟกัสที่ตัว Sale Page มากกว่านะครับ
 3. Background Color ปรับสีพื้นหลัง แสดงเฉพาะบนจอคอม
 4. Accent Color เลือกสีที่ต้องการเน้น แนะนำให้เลือกให้เข้าชุดกับแบรนด์ แต้ต้องเป็นสีที่เข้ม เพื่อจะได้เห็นชัดเวลามีการเลือก / ตีกรอบ ต่างๆ
 5. Logo อัปโหลดโลโก้มาใส่ได้ ระบบจะนำมาแสดงตรงกลาง (หากต้องการแสดงแบบอื่น แนะนำให้จัดหน้าด้วย Blocks ใน Editor แทน)
 6. Rounded Logo? เลือกความมนของโลโก้ได้ ใส่ตัวเลข 100 ทำให้ขอบมนจนกลายเป็นวงกลม

4. แท็บ Payment form

 • กำหนดหมายเลขบัญชีธนาคารที่ Bank Account
  • Logo เลือกโลโก้ธนาคาร
  • Bank Name พิมพ์ชื่อธนาคาร
  • Account No. กรอกตัวเลขบัญชีธนาคาร กรอกเฉพาะตัวเลข
  • Account Name กรอกชื่อบัญชีธนาคาร

1. ต้องทำการขอไลน์โทเคนกับไลน์ก่อน เพื่อขอให้ส่งคำสั่งซื้อเข้าไลน์ได้ วิธีการขอไลน์โทเคน

2. เมื่อได้ ไลน์โทเคน แล้วให้เข้าที่ แท็บ Payment Form

 

3. เลือก Enable

4. กรอกรหัส ไลน์โทเคนที่ช่อง Line Notify token

-

 • โดยเลือกที่เมนู แก้ไขหน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ

 

 • เมื่อเข้าสู่หน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ จะแสดงพื้นที่ให้ใส่ข้อความ รูปภาพ คลิป

1. ช่องย่อหน้า ตัวเลือกนี้ใช้กำหนด ข้อความว่าต้องการใช้ รูปแบบไหน <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> โดยวิธีการใช้งาน ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกที่ ตัวเลือก เครื่องมือตัวนี้มีความสำคัญต่อการเขียน บทความ SEO เป็นการบอก search engine ถึงลำดับความสำคัญของหัวข้อและบทความ

2. ตัวหน้า ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกมีน้ำหนักตัวอักษรที่หนาขึ้น

3. ตัวเอียง ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

4. รายการหัวข้อ จัดหัวข้อแบบ  กลมๆ หรือ สีเหลี่ยม สามารถเลือกได้

5. รายการหัวข้อแบบตัวเลข ใช้จัดหัวข้อแบบตัวเลขลำดับ

6. การจัดข้อความ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือตรงกลาง

7. การทำลิงค์ การทำลิงค์สามารถทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยเลือกข้อความหรือรูปที่ต้องการทำลิงค์

เลือกที่รูปเฟื่อง

 • กรอก url ที่ช่อง URL
 • ติ๊กเลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ ถ้าเลือกช่องนี้เวลากดที่ลิงค์จะเปิดหน้าใหม่
 • หากต้องการลิงค์ภายในบทความเว็บไซต์ เลือกที่บทความด้านล่าง

8. การกำหนดขนาดตัวอักษร เลือกที่ข้อความ เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

9. การกำหนดสีตัวอักษร  เลือกที่ข้อความ เลือกที่สีตัวอักษร จะแสดงถาดสีให้เลือก หรือสามารถระบุรหัสสีลงเองได้

10. ใส่ตารางลงในหน้าเว็บ กำหนดแถวและคอลั่มได้

11. การใส่รูปภาพ

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • ที่แท็ป อัปโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

 • ที่แท็ป คลังสื่อ คือเลือกรูปที่เคยอัพขึ้นเซลเพจแล้ว
 • การเลือกรูปใส่ลงในเซลเพจ ให้เลือกที่รูป จนแสดงเครื่องหมายถูก
 • เลือกขนาดของรูปที่ต้องการที่ช่องขนาด
 • กดใส่ลงในหน้า

12. การใส่คลิป

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • เลือกคลิปที่ต้องกา่ร จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากคลังสื่อของเซลเพจ
 • หากต้องการเปลี่ยนรูปปกคลิป ให้คลิกเลือกที่คลิปจนขึ้นรูปดินสอ

 • เลือกที่เลือกรูปโปสเตอร์ เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์หรือคลังสื่อ

ที่หน้าควบคุม เลือกที่เมนู คำสั่งซื้อ

 • เลือก แบบฟอร์มที่ตั้งค่าไว้ในหน้าเซลเพจ (1)
 • กดปุ่มสีฟ้า SHOW SUBMISSIONS (2)

ที่หน้าควบคุม จะแสดงกราฟ สถิติการเข้าชมเซลเพจ

 • เข้าที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว

 • เข้าหน้าข้อมูลส่วนตัว ที่ รหัสผ่านใหม่ กด Set New Password เพื่อแก้ไขรหัส

 • กรอกรหัสผ่านใหม่ การตั้งรหัสผ่านใหม่ควรให้แสดงข้อความ ปลอดภัยสูง

 • กดอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่าง

 

 • นำไอดีพิกเซลเฟสบุ๊คใส่ที่ พิกเซลเฟสบุ๊ค
 • นำไอดี Google tag manager ใส่ที่ ช่อง Google tag manager
 • นำไอดีพิกเซล Tiktok ใส่ที่ช่อง พิกเซล Tiktok
 • ต้องใส่ทั้ง หน้าแก้ไขเซลเพจ และหน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
 • เลือกการยืนยันโดนใช้ Meta (ที่ Facebook Page)
 • Copy Code ที่ Facebook ใส่ที่ช่อง ยืนยันโดเมนบนเฟสบุ็คโดยใช้ Meta Tag
 • ใส่เฉพาะที่หน้า แก้ไขเซลเพจ

 • ใส่ลิงค์ไลน์ที่ช่อง ลิงค์ไลน์
 • ใส่ลิงค์อินบ็อกที่ช่อง ลิงค์อินบ็อก