นโยบายการใช้บริการเซลเพจ

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. Salepagefast เป็นบริการให้เช่าเว็บเซลเพจเพื่อลงข้อมูลสินค้า
  2. ข้อมูล รูปภาพ ข้อความ ทั้งหมดลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม
  3. Salepagefast ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบเข้าถึง Source code ทั้งหมดของเว็บเซลเพจ
  4. เมื่อทำการชำระค่าบริการใช้บริการเว็บเซลเพจ Salepagefast ไม่มีนโยบายการคืนค่าบริการ
  5. กรณีลูกค้าจดโดเมนกับ Salepagefast หากต้องการนำโดเมนไปใช้กับโอสติ้งภายนอกหรือระบบอื่น สามารถกระทำได้โดยแจ้ง Nameserver ให้ Salepagefast ทำการเปลี่ยนแปลงได้
  6. การต่ออายุต้องกระทำการผ่าน Saleagefast.com