คู่มือการใช้งานเซลเพจ-แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

 • กรอก User และ Password
 • ถ้าเข้าไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • หน้าควบคุมเซลเพจ

 • เมื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขเซลเพจ จะแสดงพื้นที่ให้ใส่ข้อความ รูปภาพ คลิป

1. ช่องย่อหน้า ตัวเลือกนี้ใช้กำหนด ข้อความว่าต้องการใช้ รูปแบบไหน <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> โดยวิธีการใช้งาน ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกที่ ตัวเลือก เครื่องมือตัวนี้มีความสำคัญต่อการเขียน บทความ SEO เป็นการบอก search engine ถึงลำดับความสำคัญของหัวข้อและบทความ

2. ตัวหน้า ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกมีน้ำหนักตัวอักษรที่หนาขึ้น

3. ตัวเอียง ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

4. รายการหัวข้อ จัดหัวข้อแบบ  กลมๆ หรือ สีเหลี่ยม สามารถเลือกได้

5. รายการหัวข้อแบบตัวเลข ใช้จัดหัวข้อแบบตัวเลขลำดับ

6. การจัดข้อความ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือตรงกลาง

7. การทำลิงค์ การทำลิงค์สามารถทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยเลือกข้อความหรือรูปที่ต้องการทำลิงค์

เลือกที่รูปเฟื่อง

 • กรอก url ที่ช่อง URL
 • ติ๊กเลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ ถ้าเลือกช่องนี้เวลากดที่ลิงค์จะเปิดหน้าใหม่
 • หากต้องการลิงค์ภายในบทความเว็บไซต์ เลือกที่บทความด้านล่าง

8. การกำหนดขนาดตัวอักษร เลือกที่ข้อความ เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

9. การกำหนดสีตัวอักษร  เลือกที่ข้อความ เลือกที่สีตัวอักษร จะแสดงถาดสีให้เลือก หรือสามารถระบุรหัสสีลงเองได้

10. ใส่ตารางลงในหน้าเว็บ กำหนดแถวและคอลั่มได้

11. การใส่รูปภาพ

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • ที่แท็ป อัปโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

 • ที่แท็ป คลังสื่อ คือเลือกรูปที่เคยอัพขึ้นเซลเพจแล้ว
 • การเลือกรูปใส่ลงในเซลเพจ ให้เลือกที่รูป จนแสดงเครื่องหมายถูก
 • เลือกขนาดของรูปที่ต้องการที่ช่องขนาด
 • กดใส่ลงในหน้า

12. การใส่คลิป

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • เลือกคลิปที่ต้องกา่ร จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากคลังสื่อของเซลเพจ
 • หากต้องการเปลี่ยนรูปปกคลิป ให้คลิกเลือกที่คลิปจนขึ้นรูปดินสอ

 • เลือกที่เลือกรูปโปสเตอร์ เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์หรือคลังสื่อ

 • โดยเลือกที่เมนู แก้ไขหน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ

 

 • เมื่อเข้าสู่หน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ จะแสดงพื้นที่ให้ใส่ข้อความ รูปภาพ คลิป

1. ช่องย่อหน้า ตัวเลือกนี้ใช้กำหนด ข้อความว่าต้องการใช้ รูปแบบไหน <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> โดยวิธีการใช้งาน ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกที่ ตัวเลือก เครื่องมือตัวนี้มีความสำคัญต่อการเขียน บทความ SEO เป็นการบอก search engine ถึงลำดับความสำคัญของหัวข้อและบทความ

2. ตัวหน้า ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกมีน้ำหนักตัวอักษรที่หนาขึ้น

3. ตัวเอียง ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

4. รายการหัวข้อ จัดหัวข้อแบบ  กลมๆ หรือ สีเหลี่ยม สามารถเลือกได้

5. รายการหัวข้อแบบตัวเลข ใช้จัดหัวข้อแบบตัวเลขลำดับ

6. การจัดข้อความ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือตรงกลาง

7. การทำลิงค์ การทำลิงค์สามารถทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยเลือกข้อความหรือรูปที่ต้องการทำลิงค์

เลือกที่รูปเฟื่อง

 • กรอก url ที่ช่อง URL
 • ติ๊กเลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ ถ้าเลือกช่องนี้เวลากดที่ลิงค์จะเปิดหน้าใหม่
 • หากต้องการลิงค์ภายในบทความเว็บไซต์ เลือกที่บทความด้านล่าง

8. การกำหนดขนาดตัวอักษร เลือกที่ข้อความ เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

9. การกำหนดสีตัวอักษร  เลือกที่ข้อความ เลือกที่สีตัวอักษร จะแสดงถาดสีให้เลือก หรือสามารถระบุรหัสสีลงเองได้

10. ใส่ตารางลงในหน้าเว็บ กำหนดแถวและคอลั่มได้

11. การใส่รูปภาพ

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • ที่แท็ป อัปโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

 • ที่แท็ป คลังสื่อ คือเลือกรูปที่เคยอัพขึ้นเซลเพจแล้ว
 • การเลือกรูปใส่ลงในเซลเพจ ให้เลือกที่รูป จนแสดงเครื่องหมายถูก
 • เลือกขนาดของรูปที่ต้องการที่ช่องขนาด
 • กดใส่ลงในหน้า

12. การใส่คลิป

 • กดปุ่มเพิ่มสื่อ

 • เลือกคลิปที่ต้องกา่ร จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากคลังสื่อของเซลเพจ
 • หากต้องการเปลี่ยนรูปปกคลิป ให้คลิกเลือกที่คลิปจนขึ้นรูปดินสอ

 • เลือกที่เลือกรูปโปสเตอร์ เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์หรือคลังสื่อ

ที่หน้าควบคุม เลือกที่เมนู คำสั่งซื้อ

 • เลือก แบบฟอร์มที่ตั้งค่าไว้ในหน้าเซลเพจ (1)
 • กดปุ่มสีฟ้า SHOW SUBMISSIONS (2)

ที่หน้าควบคุม จะแสดงกราฟ สถิติการเข้าชมเซลเพจ

 • เข้าที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว

 • เข้าหน้าข้อมูลส่วนตัว ที่ รหัสผ่านใหม่ กด Set New Password เพื่อแก้ไขรหัส

 • กรอกรหัสผ่านใหม่ การตั้งรหัสผ่านใหม่ควรให้แสดงข้อความ ปลอดภัยสูง

 • กดอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่าง

 

 • นำไอดีพิกเซลเฟสบุ๊คใส่ที่ พิกเซลเฟสบุ๊ค
 • นำไอดี Google tag manager ใส่ที่ ช่อง Google tag manager
 • นำไอดีพิกเซล Tiktok ใส่ที่ช่อง พิกเซล Tiktok
 • ต้องใส่ทั้ง หน้าแก้ไขเซลเพจ และหน้าขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ
 • เลือกการยืนยันโดนใช้ Meta (ที่ Facebook Page)
 • Copy Code ที่ Facebook ใส่ที่ช่อง ยืนยันโดเมนบนเฟสบุ็คโดยใช้ Meta Tag
 • ใส่เฉพาะที่หน้า แก้ไขเซลเพจ

 • ใส่ลิงค์ไลน์ที่ช่อง ลิงค์ไลน์
 • ใส่ลิงค์อินบ็อกที่ช่อง ลิงค์อินบ็อก
การออกแบบเซลเพจ สามารถออกแบบให้รองรับการแสดงได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ Salepagefast ได้เตรียมเครื่องมือในการออกแบบไว้ให้แล้ว โดยมีการใช้งาน ดังนี้
1. เริ่มใช้งาน Page Builder บริเวณที่เอาไว้จัดการเนื้อหน้าของหน้า จะมีแท็ปแสดง 3 แท็ป คลิกที่ Page Builder (กรณีแอดมินออกแบบเลย์เอาท์ให้ หน้าเว็บจะแสดงอยู่ที่แท็บ Page Builder) * คลิก ok เพื่อเป็นการยืนยันครั้งแรก 2. หน้าตาของส่วนจัดการจะเปลี่ยนไป
 • เลือก Row คือการสร้างแถวลงในหน้าเว็บ
 • 1 Row สามารถสร้างคอลัมได้ตามต้องการ
 • การกำหนดคอลั่ม กำหนดที่ช่อง Set row layout
 • การกำหนดคอลั่มใน 1 Row จะทำงานได้เฉพาะบน Desktop เมือเปิดบนมือถือ คอลั่มจะถูกเปลี่ยนเป็น Row
 • เมื่อกำหนดเสร็จ กดปุ่ม Insert
 • เลือกที่คอลั่มที่ต้องการเพิ่มข้อความหรือรูปภาพ
 • เลือกที่ Add Widget
 • Widget ที่ใช้ในการสร้างเซลเพจมี 3 ตัวหลัก
 • SiteOrigin Editor ใช้ในการเพิ่มข้อความ , รูปภาพ , คลิป
 • SiteOrigin Image ใช้ในการเพิ่มรูปภาพ
 • SiteOrigin Slider ใช้สร้างภาพสไลด์
 • Widget สามารถลากย้ายคอลั่มได้
3. การใช้งาน SiteOrigin Editor
 • เลือกที่ Widget แล้วเลือก Edit
 • widget เตรียมเครื่องมือในการเขียนข้อความ กำหนด ฟอนต์สไตล์ กำหนดสีฟอนต์ได้ ใส่ลิงค์ได้
 • ใส่รูปภาพและคลิป เลือกที่ เพิ่มสื่อ
 • ใส่คลิปจาก youtube กด Copy URL ของ ลิงค์ Youtube วางลงบน Editor รอสักครู่เว็บจะแสดงคลิป
4. การใช้งาน SiteOrigin Image
 • เลือกที่ Widget แล้วเลือก Edit
 • เลือกรูปโดยเลือก Choose Media
 • Image alignment เลือกตำแหน่งจัดวางภาพในคอลั่ม (ทำงานเมื่อไม่ได้ติ๊กเลือกที่ Full Width)
 • Destination URL กำหนดลิงค์ของรูป
 • ติ๊กเลือกที่ Full Width หากต้องการให้ภาพใหญ่เต็มคอลั่ม
5. การใช้งาน SiteOrigin Slider
 • กด Add เพื่อเพิ่ม รูปสไลด์
 • เลือก Choose Media ที่ Background image
 • กำหนดลิงค์ที่ Destination URL
 • ติ๊กเลือก Open new window กรณีต้องการให้ลิงค์แล้วเปิดหน้าใหม่
 • เพิ่มสไลด์ กดที่ปุ่ม Add ด้านล่าง
 • การกำหนดค่าเมนูสไลด์
 • เลือก Autoplay ให้สไลด์หมุนเองอัตโนมัติ
 • เลือก Auto pause on hover กรณีต้องการให้สไลด์หยุดเมื่อ on mouse
 • กำหนดสีของเมนูที่ Navigation Color
 • กำหนดขนาดเมนูที่ Navigation style
 • ติ๊กเลือก Always show navigation on mobile กรณีให้เมนูแสดงบนมือถือตลอดเวลา
บันทึกเซลเพจ กดที่ปุ่มบันทึกหรืออัปเดต  
Tip : การเพิ่มปุ่ม Call To Action บนระบบสร้างเซลเพจของ Salepagefast.com
 • กรอกข้อมูลชื่อเฟสบุ๊คที่ ช่อง เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ เว็บเซลเพจจะสร้างปุ่มลิงค์เข้า facebook messenger ให้อัตโนมัติ
 • กรอกข้อมูลไลน์ไอดี ที่ช่องไลน์ไอดี  เว็บเซลเพจจะสร้างปุ่มลิงค์เข้า ไลน์ ให้อัตโนมัติ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์  เว็บเซลเพจจะสร้างปุ่มลิงค์โทรออกเมื่อลูกค้าใช้งานผ่านมือถือสามารถกดโทรออกได้ทันที
Tip : การใส่พิกเซล Facebook บนระบบสร้างเซลเพจของ Salepagefast.com
 • ด้านล่างของระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขหน้าเซลเพจ จะมีช่องให้กรอกรหัสพิกเซล (อยู่ติดกับช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์)
 • นำรหัสพิกเซลกรอกที่ช่อง รหัสพิกเซลเฟสบุ๊คเพจ
 • กดอัปเดต

คลิปการออกแบบเลย์เอาท์