วิธีการสร้างเซลเพจที่ดี ปิดการขายได้จริง

การสร้างเซลเพจที่ดี มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและส่งผลให้ลูกค้ากระทำการตามวัตถุประสงค์ของเซลเพจ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างเซลเพจที่ดี

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำเซลเพจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำเซลเพจคือ การตั้งวัตถุประสงค์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าของธุรกิจผู้ทำเซลเพจต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการจากลูกค้าที่เข้าชมเซลเพจให้ชัดเจน เช่น ต้องการให้กรอกแบบฟอร์ม, กดปุ่มติดต่อเรา, ทำการสั่งซื้อสินค้า อย่าพยายามทำเซลเพจที่ตอบโจทย์หลายๆวัตถุประสงค์ เพราะสุดท้ายเซลเพจจะไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้เลย

2. ปุ่ม Call to action

ปุม Call to action คือ องค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบเซลเพจ มีหน้าที่ในการเรียกผู้ใช้งานเซลเพจ ให้ดำเนินการบางอย่าง เช่นการคลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า เข้าร่วมโครงการ เช้าชมเนื้อหาเพิ่มเติม ลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดไฟล์

การออกแบบ Call to action (CTA) ควรออกแบบให้มีสีสดที่มีข้อความชัดเจนและกระตุ้นให้ลูกค้าที่เข้าชมเซลเพจ กระทำการกดเพื่อทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตำแหน่งที่อยู่ของ Call to action (CTA)  ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดดเด่นและสะดวกต่อการกด

ข้อความที่อยู่บนปุ่ม Call to action (CTA)  ต้องชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น “คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อทันที” “สมัครเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม” “ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี” หรือ “เริ่มต้นทดลองใช้สินค้าฟรี” เป็นต้น

3. ขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น

กรณีที่เซลเพจต้องให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ควรขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นไม่ควรให้ลูกค้ากรอกข้อมูลจำนวนมากเกินไป หากต้องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า อาจขอแค่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ก็เพียงพอแล้ว ไลน์หรืออีเมล อาจไม่จำเป็น กรณีขายสินค้าแบบจัดส่ง

แต่หากเป็นเซลเพจที่ขายสินค้าแบบดิจิตอล อาจขอเพียง ชื่อ อีเมล์ เพื่อจัดส่งไฟล์สินค้าไปแทนได้

สรุปคือขอข้อมูลที่จำเป็น ไม่ควรขอข้อมูลมากเกินไปจนลูกค้ารู้สึกว่า กรอกข้อมูลนานเกินไป เพราะลูกค้าอาจเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้า

4. ใส่ข้อมูลเท่าที่จำเป็น

เซลเพจไม่ควรยาวจนเกินไป ควรใส่แต่ข้อมูลที่มีผลต่อเป้าหมายเท่านั้น เช่น

เซลเพจขายสินค้า ควรระบุ ข้อมูลสินค้า ประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ วิธีการใช้งาน ราคาสินค้า ราคาโปรโมชั่น รีวิวสินค้า มาตรฐานของสินค้าสินค้า ที่อยู่ติดต่อของร้านค้า

เซลเพจลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลด นอกจากข้อมูลสินค้าหรือบริการแล้ว ควรใส่ข้อมูลเงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่างๆให้ชัดเจน

5. ทดสอบ

การทดลองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการสร้างเซลเพจ เพราะการทดสอบที่ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาจเพิ่มยอดขายให้ในขณะที่ผู้เข้าชมเซลเพจอาจมีจำนวนเท่าเดิม ในกรณีที่ใช้เซลเพจไปยิงแอดโฆษณา ค่าโฆษณาก็มีแนวโน้มลดลงไปด้วย

ในทางการตลาดจะเรียกว่า “A/B Testing”

อธิบายการทำ A/B Testing แบบง่ายๆคือ การทำเซลเพจ 2 หน้าที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน และทดสอบยิงแอดเพื่อสร้างจำนวนคนเข้าเซลเพจที่เท่าๆกัน และวัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง เช่น จำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนการกรอกข้อมูล การทำ A/B Testing อาจต้องใช้เวลาและจำนวน Conversion ที่มากพอ อย่างน้อย 350 Conversion ขึ้นไป

การทำ “A/B Testing” ต้องทำการทดสอบด้วยตัวแปลที่ละอย่าง เช่น หัวข้อ กับ หัวข้อ หรือ ปุ่ม Call to action กับ ปุ่ม Call to action

สรุป วิธีการสร้างเซลเพจที่ดี

เซลเพจคือเว็บไซต์ 1 หน้าที่ตั้งเป้าหมายชัดเจน ไม่มีเมนูให้ลูกค้า เลือกไปที่หน้าอื่น เพราะการวัดผลแคมเปญอาจคาดเคลื่อนได้ และใน 1 หน้าเซลเพจควรมีเนื้อหาไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ต้องมีข้อมูลมากพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า