ดาวน์โหลด E-book การซื้อแอดเฟสบุค เลือกวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าชม

ซื้อแอดเฟสบุค เลือกวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าชม เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าเซลเพจมากขึ้น การซื้อโฆษณาแบบนี้เฟสบุคจะส่งกลุ่มคนที่ชอบคลิกลิงค์เข้าเซลเพจมาให้ สร้างความสนใจให้กับลูกค้าใหม่ๆรู้จักสินค้าหรือบริการ

เลือกวัตถุประสงค์การซื้อแอดเฟสบุค สำหรับเซลเพจ

การซื้อแอดเฟสบุคสิ่งที่สำคัญคือการเลือกวัตถุประสงค์ของแอด เพราะเฟสบุคจะเลือกส่งแอดให้กับผู้ใช้งานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เลือก สำหรับการซื้อแอดสำหรับเซลเพจ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยประหยัดค่าแอด และเพิ่มยอดขาย ได้จริง จะเลือกใช้ 3 วัตถุประสงค์