การเพิ่มหน้าเซลเพจ สำหรับแพ็คเกจเพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด

1.การเพิ่มหน้าสั่งซื้อสินค้า

  • เข้าที่เมนูหน้า เขียนหน้าใหม่

  • กรอกชื่อหน้า ใส่ข้อมูล
  • เลือกที่ คุณสมบัติหน้า เทมเพลตเป็น Sales page

  • ตั้งค่าเสร็จทำกดเผยแพร่ หรืออัพเดต

 

2.การเพิ่มหน้าแสดงสินค้า

  • เข้าที่เมนูหน้า เขียนหน้าใหม่

  • กดเผยแพร่หรืออัพเดต