เครื่องมือเขียนบทความ-TinyMCE Advanced

ปกติเครื่องมือเขียนบทความที่ติดมากับเว็บไซต์ อาจมีเครื่องมือไม่มากพอ ทำให้เวลาเขียนบทความลงเว็บใช้ลูกเล่นต่างๆได้ไม่เต็มที ต้องอาศัยผู้มีความรู้เรื่อง html css มาช่วยแต่งเว็บ แต่สำหรับ การใช้ Editor แบบมืออาชีพ TinyMCE Advanced ได้จัดเตรียมเครื่องมือมากมายมาให้


1. ช่องย่อหน้า ตัวเลือกนี้ใช้กำหนด ข้อความว่าต้องการใช้ รูปแบบไหน <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> โดยวิธีการใช้งาน ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกที่ ตัวเลือก เครื่องมือตัวนี้มีความสำคัญต่อการเขียน บทความ SEO เป็นการบอก search engine ถึงลำดับความสำคัญของหัวข้อและบทความ

2. ตัวหน้า ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกมีน้ำหนักตัวอักษรที่หนาขึ้น

3. ตัวเอียง ใช้แต่งข้อความให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

4. รายการหัวข้อ จัดหัวข้อแบบ  กลมๆ หรือ สีเหลี่ยม สามารถเลือกได้

5. รายการหัวข้อแบบตัวเลข ใช้จัดหัวข้อแบบตัวเลขลำดับ

6. การจัดข้อความ ชิดซ้าย ชิดขวา หรือตรงกลาง

7. การทำลิงค์ การทำลิงค์สามารถทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยเลือกข้อความหรือรูปที่ต้องการทำลิงค์

เลือกที่รูปเฟื่อง

  • กรอก url ที่ช่อง URL
  • ติ๊กเลือกเปิดลิงค์ในแทบใหม่ ถ้าเลือกช่องนี้เวลากดที่ลิงค์จะเปิดหน้าใหม่
  • หากต้องการลิงค์ภายในบทความเว็บไซต์ เลือกที่บทความด้านล่าง

8. การกำหนดขนาดตัวอักษร เลือกที่ข้อความ เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ

9. การกำหนดสีตัวอักษร  เลือกที่ข้อความ เลือกที่สีตัวอักษร จะแสดงถาดสีให้เลือก หรือสามารถระบุรหัสสีลงเองได้

10. ใส่ตารางลงในหน้าเว็บ กำหนดแถวและคอลั่มได้